Welkom op de website van Onderwijskrant !

Nieuws en Links

Symposia, congressen, petities...

In de pers

Links

  1. BON - Beter Onderwijs Nederland: www.beteronderwijsnederland.nl

  2. BOV - Beter Onderwijs Vlaanderen: www.beteronderwijsvlaanderen.be

  3. O-ZON - Onderwijs Zonder ONtscholing: www.o-zon.be

  4. DIROO - Dialoogcentrum in Reflectie op Opvoeding en Onderwijs: www.diroo.be

  5. Onderwijskrant Actiegroep - Facebookpagina van Onderwijskrant: https://www.facebook.com/onderwijskrant.actiegroep.7

  6. ITINERA - Onafhankelijke denktank: www.itinerainstitute.org

  7. Jelle Jolles, hoogleraar universiteit Maastricht en neuropsycholoog: "Het studiehuis vraagt nu dingen van scholieren waar ze op die leeftijd niet toe in staat zijn (...). De tijd is rijp om de uitkomsten van onderzoek naar hersenfuncties en cognitief functioneren, die het laatste decennium veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd, toe te passen op het gebied van educatie."
    De volledige tekst kan worden gedownload via www.hersenenenleren.nl